Дали директор на основно училиште го следува работно место после истекот на мандатот за директор?Во случајот назначен е директор по јавен оглас од друго училиште, во меѓувреме е примен наставник кој...
Повеќе

Живеам во Прилеп и сум државјанин на Р. Македонија. Претходно живеев во Србија и таму имам работен стаж од 15 години. Дали тој стаж може да го префрлам во Македонија?Одговара Оливер Митев од...
Повеќе

Сопругот ми почина пред 19 години. Имам две полнолетни деца кои ја земаа неговата пензија додека се школуваа. Пред неколку години јас останав без работа и прашав во пензиско во Велес дали ми следува...
Повеќе

Имав заостанат неплатен долг спрема банка така што ми ја блокираа сметката. Преку извршител се направи договор кога ќе ми стигнат средства на сметката да ми земаат една третина за долгот и така на...
Повеќе

Имам писмени изјави дека новиот сопственик ги презема долговите од фирмата.Имам писмени изјави дека новиот сопственик ги презема долговите од фирмата. Одговара Вера Мартиноска од Македонското...
Повеќе

 Жирант сум на кредитобарател. Го отплатив кредитот и уште не ми ги дава парите. Има ли надлежна институција за овој проблем?Жирант сум на кредитобарател. Го отплатив кредитот и уште не ми ги...
Повеќе

Во случајов прашувам за преминот на подвозникот во Н. Железара. Имено и двата премини заедно со скалите и самиот подвозник се во ужасно запуштена состојба која се граничи со хорор филмовите,...
Повеќе

Имам поднесено во општина приговор за незадоволство од моја страна за обештетувањето од ланската поплава. Можеби во април е поднесено барањето и до ден денес немам одговор. Законски за колку време...
Повеќе

Дали може непрофитните субјекти да не плаќаат данок на добивка за проектните активности кои се спроведуваат во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации?Одговара Павле Гацов од...
Повеќе

Дали лице кое не е сопственик на стан во зградата има правен основ да го приватизира земјиштето?Ова ќе оди како објаснување: Живеам во станбена зграда и при еден собир со станарите одлучивме да го...
Повеќе

Дали има право извршител да блокира сметка на лице со шизофренија кое месечно прима минимална сума за нега?Блокирани се средствата од страна на извршител за неподмирен долг за вода од 2006 година....
Повеќе

Дали ако се прифатат геј браковите ќе значи и автоматски можност за посвојување деца?Одговара Драгана Дрндаревска од Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“
Повеќе

Дали во Македонија се создадени услови за донесување закон за истополови бракови?Одговара Драгана Дрндаревска од Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“
Повеќе

Зошто токму во овој момент толку агресивно се настапи за решавање на правата на ЛГБТИ заедницата?Одговара Драгана Дрндаревска од Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните...
Повеќе

Дали честите дебати во медиумите може да влијаат за промена на ставот за ЛГБТ заедницата?Одговара Драгана Дрндаревска од Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“
Повеќе

Пред 2 години имав мозочен удар и ми беа одземени левата рака и нога. Ногата ми е добра, а раката не е функционална. Бев на инвалидска комисија и констатираа дека сум 50% неспособен и ме вратија на...
Повеќе

Можат ли непрофитните субјекти да користат право на намалување на даночната основа со реинвестирање на вишокот на приходи остварени од профитна дејност?Одговара Павле Гацов од агенцијата Про Агенс
Повеќе

Дали постои законска можност да се премине од инвалидска во редовна пензија по исполнување на соодветната возраст доколку е поповолно за пензионерот?Одговара Оливер Митев од Центарот за правни...
Повеќе

Чекам да почне извршување на враќање на долг. Извршителот има дадено налог, меѓутоа лицето од кое треба да си ги вратам парите веќе исплаќа долг по налог на друг извршител.Одговара Светлана Ќосева...
Повеќе

Немам увид по кој основ имотот е оставен само на братот, а двајцата родители се починати.Одговара Светлана Ќосева од Македонското здружение на млади правници.
Повеќе

Дали општината има право да ни наплаќа двоен износ на данок за една единица имот ако повремено живееме во странство?Многу лица кои повремено живееме во странство, а имаме само една единица имот и...
Повеќе

Дали треба да се плаќа данок на имот ако на имотниот лист сме назначени како корисник, а сопственик е Република Македонија?Одговара Светлана Ќосева од Македонското здружение на млади правници.
Повеќе

Имам поднесено тужба до Врховен суд за да се изјасни по предмет за судење во неразумен рок. Поминаа 16 месеци уште немам добиено никаков одговор иако неколку пати сум се обратил до Врховниот суд, а...
Повеќе

Дали може невладина организација да ги користи приходите остварени од профитни активности за реализирање на непрофитни активности и дали даночно ќе бидат признаени?Одговара Павле Гацов од агенцијата...
Повеќе

Во работен однос бев 5 години, се породив во месец август и примав надокнада до ноември. Потоа надоместокот е прекинат. Одговара Сибел Амет oд Хелсиншкиот комитет за човекови права.
Повеќе

Јас сум телесен инвалид со ампутирана десна нога и имам направено 15 операции. Бев вработена и земав кредит, сега земам само мобилност и банката ме даде на извршител, кој одреди да плаќам 3500...
Повеќе

Одговара Димитар Низамовски од Младинскиот образовен форум. Одговара Димитар Низамовски од Младинскиот образовен форум. Одговара Димитар Низамовски од Младинскиот образовен форум.
Повеќе

Дали општината е во право кога ме задолжи да плаќам данок за недвижност откако на подарок добив куќа во состојба на карабина, а за која родителите повеќе од 15 години не плаќале данок? Од општината...
Повеќе

Дали банките се должни и имаат обврска според законите во Република Македонија и според меѓународните закони за банкарство да ги известат директните наследници за штедните влогови на нивните...
Повеќе

Каде да се обратам кога надлежните во општината не преземаат ништо по пријава во општинскиот градежен инспекторат за дивоградба која навлегува во приватен имот непрописно и без дозвола од...
Повеќе

Што да правам кога Катастарот не ми спроведува оставинска постапка поради грешка во името на мајката во изводот за родени и притоа ме препраќаат во Матичното, од каде, пак, велат дека нема основ да...
Повеќе

Дали ако едно од децата има направено договор за доживотна издршка без знаење на другите деца на покојникот, тој договор може да се раскине? Одговара Јована Јовановска oд Хелсиншкиот комитет за...
Повеќе

За колку време Врховниот суд решава по жалба на одлука на апелационен суд и каков може да биде исходот откако го добив спорот против фирмата на првостепен и, по нејзината жалба, и на апелационен...
Повеќе

Каква е постапката за поделба на семеен имот на сопственик кој не е во состојба тоа сам да го направи заради здравствени причини (неподвижен и неконтактибилен)? Одговара Гоце Коцевски од...
Повеќе

Што може да се направи кога ЕВН во имот во приватна сопственост сака да постави или има поставено електричен столб или далековод без согласност на сопственикот? Одговара Гоце Коцевски од...
Повеќе

Не ми се јасно како се блокираат сметки од извршител кога законски смее да се одбие само 1/3 од примањата? Одговара Гоце Коцевски од Македонското здружение на млади правници
Повеќе

Катастарот не ми издава имотен лист за станбен простор во моја сопственост, поради немање геодетски елаборат. И покрај правото бесплатно да ми се изработи елаборат, на моето барање од Катастарот ме...
Повеќе

Зошто најсиромашните граѓани во Македонија ги трошат своите тешко заработени пари неодговорно на неегзистенцијални трошоци (цигари, алкохол,обложувалници или казина)? Одговара Билјана Дуковска од...
Повеќе

Одговара Вера Коцо, поранешен судија на Врховниот суд на РМ и член на управниот одбор во Инситутот за човекови права
Повеќе
Повеќе
Постави прашање за некој општествен проблем кој те засега. Овде најбрзо ќе дојдеш до одговор или решение.
 

kopce1

             
             
fb   twit   instagram   youtube
             

 

youtube 1