fbpx

Кои мерки треба да се спроведат за да се постигне родова еднаквост?

Кои мерки треба да се спроведат за да се постигне родова еднаквост?

Одговара Валентина Дисоска од Здружението на бизнис жени