Дали при одење во пензија ми следува отпремнина од фирмата во која работам?

Дали при одење во пензија ми следува отпремнина од фирмата во која работам?

Одговара Мирјанка Алексевска од Министерството за труд и социјална политика