Дали ми следува отпремнина од здравствена установа ако земам пензија од починатот сопруг?

Дали ми следува отпремнина од здравствена установа ако земам пензија од починатот сопруг?

Одговара Мирјанка Алексевска од Министерството за труд и социјална политика