fbpx

Дали работодавачот има законска обврска да го пресметува во личниот доход за минат труд севкупниот стаж или само стажот во таа фирма?

Дали работодавачот има законска обврска да го пресметува во личниот доход за минат труд севкупниот стаж или само стажот во таа фирма?

Одговара Мирјанка Алексевска од Министерството за труд и социјална политика