fbpx

Дали трошоците за поправката на олукот на зградата треба да ги покрие целиот влез или само ние бидејќи нашиот стан се поплави?

Дали трошоците за поправката на олукот на зградата треба да ги покрие целиот влез или само ние бидејќи нашиот стан се поплави?

Пред 2 недели се поплавивме, верувам проблемот е во неисчистен олук. Дали поправката на олукот е на товар на целиот влез како тековно одржување или трошоците само нашиот стан треба да ги покрие?

Одговара Башким Алили од Регулаторна комисија за домување