fbpx

Дали при промена на решение од едно на друго работно место со решение од ИПК смее да се намалат бодовите?

Дали при промена на решение од едно на друго работно место со решение од ИПК смее да се намалат бодовите?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за труд