fbpx

Дали банките се должни да ги известат директните наследници за штедните влогови на нивните починати родители?

Дали банките се должни да ги известат директните наследници за штедните влогови на нивните починати родители?

Дали банките се должни и имаат обврска според законите во Република Македонија и според меѓународните закони за банкарство да ги известат директните наследници за штедните влогови на нивните починати родители, а за кои наследниците не се запознаени, и дали банките со прикривањето на овие штедни влогови вршат грабеж на директните наследници на починатите родители?

Одговара Сибел Амет oд Хелсиншкиот комитет за човекови права