Кој треба да не обесштети за штета предизвикана од неисчистен автопат?

Кој треба да не обесштети за штета предизвикана од неисчистен автопат?

Одговара Елена Наковска од Коалицијата Сите за правично судење