fbpx

Како може да наплатам долг од фирма која повеќе од една година нема никаков прилив?

Како може да наплатам долг од фирма која повеќе од една година нема никаков прилив?

Одговара Елена Наковска од Коалицијата Сите за правично судење