Дали државниот ревизор може да врши ревизија на синдикати?

Дали државниот ревизор може да врши ревизија на синдикати?

Дали државниот ревизор може да врши ревизија на синдикати?

Одговара Габриела Димовска од Центарот за економски анализи (ЦЕА)