Што ќе добијат граѓаните од новиот ребаланс на буџетот?

Што ќе добијат граѓаните од новиот ребаланс на буџетот?

Што ќе добијат граѓаните од новиот ребаланс на буџетот?

Одговара Весна Гарванлиева Андонова од Центарот за економски анализи (ЦЕА)