Каде да се обратам да ми бидат вратени парите од кредитот што го отплатив како жирант?

Каде да се обратам да ми бидат вратени парите од кредитот што го отплатив како жирант?

 Жирант сум на кредитобарател. Го отплатив кредитот и уште не ми ги дава парите. Има ли надлежна институција за овој проблем?

Одговара Елена Георгиевска од Македонското здружение на млади правници