Каква е законската постапка за регулирање односно пријавување на странски државјанин во македонска фирма?

Каква е законската постапка за регулирање односно пријавување на странски државјанин во македонска фирма?

Каква е законската постапка за регулирање односно пријавување на странски државјанин во македонска фирма?

Одговара Анита Цоневска од КХАМ Делчево

Si është procedura ligjore për paraqitjen e shtetasve të huaj në firmë maqedonase?

-Personi së pari paraqitet në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe dorëzon kërkesë për qëndrim.

Pastaj, me kërkesën për qëndrim i dorëzohet kërkesa për punësim Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë.

Nga ana tjetër, firma që është e interesuar të punësojë të huaj dorëzon kërkesë për punësim të të huajit, ndërsa APRM jep mendim rreth nevojës për punësimin e profilit, të kuadrit të tillë.

Pastaj lidhet kontrata për punësim me personin e huaj në pajtim me Ligjin për punësim dhe punë të të huajit.

Të gjitha kontratat ku i huaji nuk ka leje qëndrimi, do të thotë, janë të pavlefshme.