Дали Уставниот суд ја укина одредбата за правото на работа до 67 години?

Дали Уставниот суд ја укина одредбата за правото на работа до 67 години?

Дали Уставниот суд ја укина одредбата за правото на работа до 67 години?

Одговара Анита Цоневска од КХАМ Делчево

A e anuloi Gjykata Kushtetuese dispozitën e të drejtës së punës deri në 67 vjeç?

-Jo, kufiri i moshës për pensionim nuk ndryshon, për shkak se Gjykata Kushtetuese me vendimin që mori në shkurt të vitit 2017 vetëm dha mundësi që stazhi i punës të vazhdojë deri në 67 vjet moshë, barabar për burrat dhe për gratë, përkatësisht ka të bëjë veç me barazinë e burrave dhe të grave të punësuar në administratë.

Ndërkaq, kufiri i moshës për pensionim mbetet ashtu siç është paraparë në Ligj – 62 vjet për gratë dhe 64 vjet për burrat.