Дали по отказот ми следува К-15 за годинава и дали треба веднаш да ми биде исплатено со последната плата?

Дали по отказот ми следува К-15 за годинава и дали треба веднаш да ми биде исплатено со последната плата?

Работев во приватна фирма повеќе од 8 години заклучно со 2017 година и знам дека ми следува К-15 за годинава. Но од 01.11.2017 година спогодбено дадов отказ. Денес земав последна плата. Дали треба да ми исплатат К-15 одма или обврската може да ја одложат до крајот на 2017 година? Каде можам да пријавам нерегуларности?

Одговара Анита Цоневска од КХАМ Делчево

Pas shkëputjes së punës, a më takon K-15 për këtë vit dhe a duhet që menjëherë të më paguhet?

-Regresi për pushim vjetor paguhet një herë në vit, çka do të thotë se deri në fund të vitit të gjithë të punësuarve që e plotësojnë kushtin për regres për pushim vjetor duhet t’u jetë i paguar nga ana e punëdhënësit; në të kundërtën, dispozitat parashohin dënime të larta.

Parregullsitë paraqiten tek inspektorati i punës, i cili vepron mbi bazë të Ligjit për marrëdhënie pune dhe Ligjin për mbikëqyrje inspektorie, ndërsa më tej mund të paraqitet edhe padi për shkurtimin e të drejtës për regres.