Дали е можно да се одјави вработен од фирма за време на бременост?

Дали е можно да се одјави вработен од фирма за време на бременост?

Дали работодавецот има право да одјави вработена за време на бременоста?

Одговара Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт – Скопје (ФЕС)

A mund të çregjistrohet e punësuara nga firma gjatë kohës së shtatzënisë?

-Në këtë rast, nuk kemi informacion se fjala shtatzëni a e shënon periudhën para pushimit të lindjes, apo gjatë kohës së pushimit të lindjes.

Në çdo rast, nuk mund të çregjistrohet e punësuara nga firma gjatë kohës së shtatzënisë, as gjatë kohës së pushimit të lindjes, përveç rastit kur punëtorja ka kontratë punësimi në kohë të caktuar dhe e njëjta skadon para fillimit të periudhës së pushimit të lindjes.