Дали имам законска основа да го тужам работодавачот затоа што не ми доделија степен на кариера поради трудничките боледувања?

Дали имам законска основа да го тужам работодавачот затоа што не ми доделија степен на кариера поради трудничките боледувања?

Вработена сум во кривичниот суд ОСС1 и се работи за исплата на степен на кариера. А кој што законски треба да ни го дадат како износ од 5% на плата што значи на мене и на некои колешки кои бевме тогаш на трудничко боледување, образложението на тогашниот секретар беше степенот на кариера бил доделен во периодот од 2010 до 2012, а бидејќи сум била на боледување тој период не ми следувал. Сега повторно сум на трудничко боледување ме интересира дали имам право да ги тужам што не ми доделуваат степен на кариера. Од 2010 до 2017 година земам помала плата од другите мои колеги каде што нив им е израчунат тој степен и земаат 5% поголема плата од 2014 до сега. Имам 11 години стаж во судот, а никаков степен на кариера не ми даваат, бидејќи сум била на труднички боледувања. Дали имам законска основа да ги тужам за тоа што ме оставија со помала плата од колегите поради трудничките боледувања?

Одговара Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт – Скопје (ФЕС)

Të punësuarit në “Pyjet e Maqedonisë” a duhet të marrin rrogë të njëjtë si nëpunësit tjerë të shtetit?

-Si nëpunës të shtetit, përkatësisht si nëpunës administrativë sipas Ligjit të ri për të punësuarit në sektorin publik, dhe të Ligjit për nëpunës të administratës, dhe varësisht nga vendi i punës, punëtorja në këtë rast duhet të marrë rrogë si dhe nëpunësit tjerë të administratës në të njëjtin vend të punës dhe, gjithsesi, të dallueshme vetëm për nga kompensimet gjegjëse dhe shtesat e rrogës, si për shembull: puna në ndërrime, puna e kaluar, puna gjatë natës, nëse është, e të tjera.

Nëpunësit e administratës nuk janë të varur nga realizimi i prodhimit në institucionin ku punojnë, përveç nëse kjo nuk është e lidhur me mosplotësimin e detyrave të punës, për të cilën gjë pasojnë edhe masa disiplinore, jo rrallë të zbatuara edhe si dënim financiar nga rroga e punëtorit të administratës.