Дали ми следува К-15 и покрај тоа што си дадов отказ?

Дали ми следува К-15 и покрај тоа што си дадов отказ?

Дали ми следува К-15 и покрај тоа што на 18 август сама си дадов отказ од работа?

Одговара Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт – Скопје (ФЕС)

A më takon K-15 edhe krahas asaj që dhashë dorëheqje?

A më takon K-15 edhe krahas asaj që dhashë dorëheqje nga puna?

Përgjigjet Millan Zhivkoviq nga Fondacioni Fridrih Ebert (FES)- Shkup.

-I ashtuquajturi K-15 i takon punëtorit kur ai ka punuar tek punëdhënësi i njëjtë minimum 6 muaj në vitin kalendarik.