Дали бројот на денови за одмор зависи од работниот стаж?

Дали бројот на денови за одмор зависи од работниот стаж?

Колку денови одмор ми следува за користење со 40 години работен стаж и 61 година старост?

Одговара Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт – Скопје (ФЕС)