Дали корисник на инвалидска пензија може да работи?

Дали корисник на инвалидска пензија може да работи?

Дали корисник на инвалидска пензија може да работи?

Одговара Јована Јовановска oд Хелсиншкиот комитет за човекови права