fbpx

Дали корисниците на социјална помош можат да користат детски додаток за нивните деца?

Дали корисниците на социјална помош можат да користат детски додаток за нивните деца?

Дали на лицата кои земаат социјална помош им следува и детски додаток за нивните деца?

Одговара Ивана Петковска од Коалицијата Сите за правично судење