Добродојдовте!

„Природата не е место за посета. Таа е наш дом.“


Во Македонија 86 подрачја се правно заштитени за да се зачува нивната специфична биолошка разновидност. Меѓутоа, повеќето општини, кои управуваат со нив, немаат пари да ги штитат...
Градскиот парк во Скопје како и сите останати урбани паркови во државата мора да ја задржат својата основна функција и причина поради кои се посетуваат, а тоа е простор за мир, релаксација и рекреација.