11
 
23

s1
     

Пелистер - најстариот, но најнеискористениот национален парк во земјава и регионот

d1
Седум децении откако е прогласен за национален парк, битолски „Пелистер“ се соочува со проблеми кои се актуелизираат само во предизборие.
bc1b

Плетвар – белиот рудник на македонскиот биодиверзитет

   

d2
Плетвар претставува еден од најзначајните локалитети поради своите ретки геолошки појави – како  и големиот процент на ендемити.

Мариово – центар на геолошкото и биолошкото богатство на Македонија

d3
Во Мариово живеат голем број на ендемити на растенија и ретки видови на инсекти со мали популации.
bc1b

d4

     
separator
 
ЕДУКАТИВНИ ПОСТОВИ

edu1

Пчеларката (Merops apiaster) е еден од 329 видови и подвидови на птици кои живеат во Македонија.

c1

edu1

Ендемит е вид на жив организам со ограничено географско распространување
   .

c1

edu3

Покрај тоа што се живеалиште на инсекти, пајаци и полжави паднатите листови ја хранат и почвата.

         
За повеќе информации посетете ја страната на  #Дома
separator
             
             
iks logo     logo samoprasaj mk    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ул. „Јуриј Гагарин“ 17/1-1, Скопје © Институт за комуникациски студии, 2015