Во нова студија се истражуваат потенцијалните климатски реакции што би можеле на Земјата да предизвикаат грин хаус ефект

Џон Ејбрахам (John Abraham)

Од Мет Мекграт (Matt McGrath) Кореспондент за животна средина