fbpx

Видео за работата на ССРМ и Советот за факти

Видео за работата на ССРМ и Советот за факти

Видео од мониторингот на ССРМ и Советот за утврдување на факти со препораки и заклучоци произлезени од првиот и вториот квартал. 

Видеото е изработено во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти“.

Видео за работата на ССРМ и Советот за факти
Watch the video

Видео за работата на ССРМ и Советот за факти

kopce1

Видео од мониторингот на ССРМ и Советот за утврдување на факти со препораки и заклучоци произлезени од првиот и вториот квартал. 

Видеото е изработено во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти“.