Речник на поими на Државниот завод за ревизија

Речник на поими на Државниот завод за ревизија

kopce1

Финансиска ревизија, ревизија на усогласеност, ревизорско мислење со резерва, воздржување од мислење... Дали знаеш што точно значат овие поими кои ги употребува Државниот завод за ревизија? Погледни го стрипот и #Прашај.

recnik na poimi na DZR