Испрати мејл до нашата редакција

Сите полиња означени со (*) се задолжителни.

#Контакт

Miscellaneous Information:

#СамоПрашај

Веб страницата www.samoprasaj.mk е изработена во рамките на проектот „Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на граѓанските организации во Македонија“, кој се реализира од Институтот за комуникациски студии.

Целата содржина е со Creative Commons License, односно е слободна за редистрибуција.

Контакт

Address:
ул. „Јуриј Гагарин“ 17/1-1
Скопје
1000
Македонија

Социјални мрежи