fbpx

Потрошувачки права: Кој е одговорен за дефект на водоводна цевка што се наоѓа пред водомерот на станот

Потрошувачки права: Кој е одговорен за дефект на водоводна цевка што се наоѓа пред водомерот на станот

На Коки, комшијата на Марко му пукна цевка. Нашиот Марко проба да му помогне ама за водоводџија не го бива, ама затоа за да најде одговор и на најтешките одговори е експерт. Овој пат Само прашај и Марко беа до јавното претпријатие „Водовод и канализација“ по одговор на прашањето на Коки „Кој е одговорен за дефект на водоводна цевка што се наоѓа пред водомерот на станот?“

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии.

Потрошувачки права: Кој е одговорен за дефект на водоводна цевка што се наоѓа пред водомерот на станот
Watch the video

На Коки, комшијата на Марко му пукна цевка. Нашиот Марко проба да му помогне ама за водоводџија не го бива, ама затоа за да најде одговор и на најтешките одговори е експерт. Овој пат Само прашај и Марко беа до јавното претпријатие „Водовод и канализација“ по одговор на прашањето на Коки „Кој е одговорен за дефект на водоводна цевка што се наоѓа пред водомерот на станот?“

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии.