fbpx

Како до инвалидска пензија?

Кои документи треба да се достават за инвалидска пензија? Кој носи наод и мислење за инвалидност? Кој е рокот за добивање решение? Само прашај ги има одговорите на овие прашања.

 

Дознај повеќе за инвалидска пензија:

Kakva e postapkata za dobivanje invalidska penzija i kade se podnesuva baranjeto intro 150x150

Каква е постапката за добивање инвалидска пензија и каде се поднесува барањето?

Koi dokumenti se potrebni pri podnesuvanje na baranje za invalidska penzija 150x150

Кои документи се потребни при поднесување на барање за инвалидска пензија?

Kolku treba da imas staz za invalidska penzija intro 150x150

Колку треба да имаш стаж за инвалидска пензија?

Koj se ima pravo na invalidska penzija 150x150

Кој сѐ има право на инвалидска пензија?

Dali lice koe e tehnoloski visok moze da podnese baranje za invalidska penzija 150x150

Дали лице кое е технолошки вишок може да поднесе барање за инвалидска пензија?

Dali na primatelite na invalidska penzija im sleduva i dopolnitelna nega 150x150

Дали на примателите на инвалидска пензија им следува и дополнителна нега?

dali korisnik na invalidska penzija moze da raboti 150x150

Дали корисник на инвалидска пензија може да работи?

Od invalidska vo redovna penzija 150x150

Дали постои законска можност да се премине од инвалидска во редовна пензија по исполнување на соодветната возраст доколку е поповолно за пензионерот?

Kakva e postapkata za dobivanje invalidska penzija i kade se podnesuva baranjeto intro 150x150

Каква е постапката за добивање инвалидска пензија и каде се поднесува барањето?

Koi dokumenti se potrebni pri podnesuvanje na baranje za invalidska penzija 150x150

Кои документи се потребни при поднесување на барање за инвалидска пензија?

Kolku treba da imas staz za invalidska penzija intro 150x150

Колку треба да имаш стаж за инвалидска пензија?

Koj se ima pravo na invalidska penzija 150x150

Кој сѐ има право на инвалидска пензија?

Dali lice koe e tehnoloski visok moze da podnese baranje za invalidska penzija 150x150

Дали лице кое е технолошки вишок може да поднесе барање за инвалидска пензија?

Dali na primatelite na invalidska penzija im sleduva i dopolnitelna nega 150x150

Дали на примателите на инвалидска пензија им следува и дополнителна нега?

dali korisnik na invalidska penzija moze da raboti 150x150

Дали корисник на инвалидска пензија може да работи?

Od invalidska vo redovna penzija 150x150

Дали постои законска можност да се премине од инвалидска во редовна пензија по исполнување на соодветната возраст доколку е поповолно за пензионерот?