fbpx

Сè што треба да знаете за куќните совети

Сè што треба да знаете за куќните совети

Кои се обврските на претседателот на куќниот совет? Колку често треба да се свикува состанок? Како се носат одлуките на куќен совет? Само прашај одговара на овие прашања и открива сѐ она што треба да го знаете за куќните совети.

Сè што треба да знаете за куќните совети
Watch the video

Кои се обврските на претседателот на куќниот совет? Колку често треба да се свикува состанок? Како се носат одлуките на куќен совет? Само прашај одговара на овие прашања и открива сѐ она што треба да го знаете за куќните совети.