fbpx

Употреба на Soundcloud за споделување на аудио записи

Употреба на Soundcloud за споделување на аудио записи

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk.

Употреба на Soundcloud за споделување на аудио записи
Watch the video

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk.