fbpx

Креирање и обработка на видео во Windows Live Movie Maker

Креирање и обработка на видео во Windows Live Movie Maker

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk.

Креирање и обработка на видео во Windows Live Movie Maker
Watch the video

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk.