fbpx

Колку време може работодавецот да ме држи под агенција пред да ме пријави преку фирма?

Колку време може работодавецот да ме држи под агенција пред да ме пријави преку фирма?

Одговара Виолета Стојановиќ од Агенцијата за вработување