fbpx

Кои услови треба административен работник во општина да ги исполни за да стане помошник раководител на сектор?

Кои услови треба административен работник во општина да ги исполни за да стане помошник раководител на сектор?

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на Македонија