fbpx

Колку години работно искуство со четврти степен средно образование треба да имам за да конкурирам за административен службеник?

Колку години работно искуство со четврти степен средно образование треба да имам за да конкурирам за административен службеник?

Имам 12 години работен стаж со завршено средно образование од 3 степен, а минатата година земав диплома за завршено четиригодишно средно образование. Дали можам да аплицирам на оглас за административен службеник каде што условот е дека треба четврт степен на образование и 3 години работно искуство, а јас имам 13 години вкупен стаж од кои 1 година со повисокиот степен на образование.

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на Македонија