fbpx

Дали невработените кои земаат социјална помош, детски додаток или друг вид помош треба да пријавуваат данок?

Дали невработените кои земаат социјална помош, детски додаток или друг вид помош треба да пријавуваат данок?

Одговара Мухедин Авдиќ, раководител на сектор за даноци во Управата за јавни приходи