fbpx

Како да пресметам со бенефициран стаж на колку години ќе можам да се пензионирам?

Како да пресметам со бенефициран стаж на колку години ќе можам да се пензионирам?

Одговара Даниела Божиновска од Министерството за труд и социјална политика