fbpx

Дали на вработените со договор за работно ангажирање им следува регрес за годишен одмор?

Дали на вработените со договор за работно ангажирање им следува регрес за годишен одмор?

Одговара Мирјанка Алексевска од Министерството за труд и социјална политика