fbpx

Каде завршуваат парите од придонесите кои се исплаќале за лица кои не го исполнуваат условот за пензија од петнаесет години работен стаж?

Каде завршуваат парите од придонесите кои се исплаќале за лица кои не го исполнуваат условот за пензија од петнаесет години работен стаж?

Одговара Даниела Божиновска од Министерството за труд и социјална политика