fbpx

Кои се моите права доколку кај купениот производ се појави недостаток?

Кои се моите права доколку кај купениот производ се појави недостаток?

Одговара Бранко Костовски од Организацијата на потрошувачите на Македонија