fbpx

Дали во новоизградена зграда може да се организира заедница на станари ако станарите сѐ уште немаат имотни листови?

Дали во новоизградена зграда може да се организира заедница на станари ако станарите сѐ уште немаат имотни листови?

Одговара Ирена Лазаревска од Централниот регистар на Република Северна Македонија