fbpx

Дали од Агенцијата за вработување ми следува месечен надоместок доколку си дадам отказ?

Дали од Агенцијата за вработување ми следува месечен надоместок доколку си дадам отказ?

Одговара Виолета Стојановиќ од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија