fbpx

Како можам да пријавам прекршување на потрошувачки права во Организацијата на потрошувачи на Македонија?

Како можам да пријавам прекршување на потрошувачки права во Организацијата на потрошувачи на Македонија?

Одговара Бранко Костовски од Организацијата на потрошувачите на Македонија