fbpx

Колку чини преместување на струјомер по барање на корисникот надвор од дворното место?

Колку чини преместување на струјомер по барање на корисникот надвор од дворното место?

Одговара Атанас Ковачевски од ЕВН Македонија