fbpx

Дали лице со намалена работна способност може да побара и промена на работното место и скратено работно време или само едното?