fbpx

Како да се утврди дали должникот има средства на сметката за да може да се направи извршувањето?

Како да се утврди дали должникот има средства на сметката за да може да се направи извршувањето?

Одговара Теодора Ќосева Костадиновска од Македонското здружение на млади правници