fbpx

Дали приходите што ги остварувам како член на Управен одбор влијаат при остварување на гарантирана минимална помош?

Дали приходите што ги остварувам како член на Управен одбор влијаат при остварување на гарантирана минимална помош?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници