fbpx

Дали државата треба да ми ја надомести штетата која ја претрпев поради недостатокот на обрасци за издавање на пасоши?

Дали државата треба да ми ја надомести штетата која ја претрпев поради недостатокот на обрасци за издавање на пасоши?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)