fbpx

Кабел поминува на место каде што сакам да градам и поради тоа градбата е запрена. Каде да се обратам?